~Bir Rüzgârdır Gelip Geçer Sanmıştım~

Firma :Sahibinin Sesi
Katalog No :AX 2746
Makam :
Yorumcu :Semra Atılay
Kalıp No:
Aciklama: