~Durnam Yükseklerden Uçar~

Firma :Sahibinin Sesi
Katalog No :AX 2980
Makam :
Yorumcu :Ahmet Sezgin
Kalıp No:
Aciklama: