~Her Zaman Bir / Gazel~

Firma :Orfeon
Katalog No :3085
Makam :Uşşak
Yorumcu :Tanburi Cemil Bey ve Gazelhanı Şehir Osman Bey
Kalıp No:10483
Aciklama:27 cm.'lik plaklar