~Tanbur ve Keman ile Peşrev / I. ve II. Kısımlar~

Firma :Orfeon
Katalog No :3055
Makam :Karcığar
Yorumcu :Tanburi Cemil Bey
Kalıp No:11795
Aciklama:27 cm.'lik plaklar