~Yemenimde Hare Var / Şarkı~

Firma :Columbia
Katalog No :12016
Makam :Mahur
Yorumcu :Darülelhan Heyeti
Kalıp No:
Aciklama:25 cm.'lik menekşe etiketli plaklar